COVID-19 academic losses: Predictions and recommendations

Best Evidence in Brief Index

More than 55 million students in the U.S. are not in school due to COVID-19, and many won’t return until fall. Knowing what academic losses to expect can help teachers and administrators better plan for students’ return. Using summer learning loss data as a reference, The Northwest Evaluation Association (NWEA) has released a report, The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement.

Megan Kuhfeld and Beth Tarasawa at NWEA examined a national sample of more than 5 million 3rd-8th graders who took the 2017-18 Measures of Academic Progress (MAP) assessment, which tracks academic growth and is aligned to the Common Core Standards. They used typical summer learning loss rates to predict potential COVID-19 learning loss rates. Results showed that students are projected to return in the fall with 70% of the expected…

View original post 139 woorden meer

Advertentie

Why Are Lecturing and Questioning Still Around?

Lecturing and questioning have persisted as pedagogical tools because they are flexible and adaptable teaching techniques.

Larry Cuban on School Reform and Classroom Practice

The lecture is 800 years old (Lecture).

Teachers questioning students is millenia-old.

Yet thesestaple instructional practices whilecriticized–often severely by pedagogical reformers are alive and well in charter schools, regular public schools, and higher education. And they exist amid a revolution in teachers and students using high-tech devices in and out of the classroom.

Are these ways of teaching simply instances of traditional practices that stick like flypaper because they have been around for a long time–inertia–or have these practices changed with the times because they are useful ways of communicating knowledge and learning?

LECTURE

Lecturing has been panned by pedagogical reformers for decades. Over and over again, critics have said that lectures are inappropriate because students forget the facts and learn better when they interact with teachers. Furthermore, with so many high-tech ways of presenting information, prepared talks are obsolete. Yet lecturing remains the primary way professors teach…

View original post 741 woorden meer

The next edu-revolution*: Textbooks!

Though the title’s a little tongue-in-cheek (to say the least) what can good textbooks offer us right now?

teacherhead

Each time I post something positive on twitter about textbooks, I get a strongly positive response.  Now more than ever, with people talking about studying at home and the  very real challenges and impact of the digital divide, it seems such a desperate and unnecessary state of affairs that textbooks have seen such a decline in status.   I can’t help but imagine how much better and easier things would be for teachers and students if, right now:

 1. it was just normal that students had a decent textbook for each of their subjects – as appropriate to the discipline – at home and
 2. that, through practice and training, they were confident using them.

The benefits of having a decent textbook are countless.  I will list some but, first, some necessary caveats:

 • I have to say ‘decent textbook’ – because someone always pipes up that ‘most textbooks are crap’ – as…

View original post 1.878 woorden meer

English vocabulary learning using a mobile app with a self-regulated learning mechanism

Note: While the results are promising, it’s important to realise here that the ultimate goal of providing and using such tools for self-regulated learning is not the proximal/short-term effects (what Gabi Solomon called ‘effects with’ a tool) but rather the distal/long-term effects (what Solomon called ‘effects of’ a tool). In other words, while the results are impressive, can the users continue to self-regulate when no tool or app is available? Maybe this is a good follow-up study. 🙂

Best Evidence in Brief Index

Technology-supported learning tools have become more popular in recent years. An article recently published in Computer Assisted Language Learning examines whether a mobile app for vocabulary learning with a self-regulated learning (SRL) mechanism can help students with vocabulary learning, as well as with improving their self-regulated learning abilities.

Forty-six fifth graders from an elementary school in Taiwan participated in the study. They were all students with English as a foreign language. Twenty-one of the students were randomly assigned to the experimental group, while 25 were designated as the control group. Experimental group students received a vocabulary learning app with a self-regulated learning mechanism containing five components, namely an SRL setting module, an English vocabulary learning module, a quiz module, a note module, and a goal-reminder module. Students could set self-regulating goals, acquire vocabulary data and pronunciation files, take notes, take quizzes, and check their goals. Control group students also received a mobile…

View original post 183 woorden meer

Positive results for school-readiness intervention

This reports on a study in Early Childhood Research Quarterly. It was a randomized controlled trial of an intervention designed to improve the quality of teaching in early childhood settings and increase children’s school readiness. The program – “Play and Learn” – is a low-cost, 20-week, teacher-delivered early childhood program that targets skills for both teachers and children. For teachers, the intervention aims to improve their teaching and interactive skills.
Note: Don’t be fooled by the title “Play and Learn”. It’s program containing training materials and tools to support teacher teaching and help them to be more explicit and intentional in their interactions with children to target language, math language, and numeracy skills.

Best Evidence in Brief Index

A study published in Early Childhood Research Quarterly reports on a randomized controlled trial of an intervention designed to improve the quality of teaching in early childhood settings and increase children’s school readiness.

“Play and Learn” is a low-cost, 20-week, teacher-delivered early childhood program that targets skills for both teachers and children. For teachers, the intervention aims to improve their teaching and interactive skills. The aim of the intervention for children is to improve their language and math skills and increase school readiness.

The randomized controlled trial involved 1,116 children ages 18 to 36 months who were enrolled in 87 childcare centers in Denmark. Childcare centers were randomized to either an intervention or control group, with childcare centers in the intervention group implementing the Play and Learn program. Teachers implementing the program received training materials and tools to support their teaching and help them to be more explicit and intentional…

View original post 92 woorden meer

Chillen ≠ Chillen: Wakeful Resting

Stel, je leerlingen zijn klaar met leren en willen een beetje chillen. Maar hoe? Ze zijn heel braaf geweest en hebben tijdens het leren niet op internet gezeten, omdat ze al weten hoe slecht multitasken is (zie bijvoorbeeld hier en hier). Eindelijk nu toch maar even de telefoon pakken en wat appen of snapchatten? Een Sudoku of kruiswoordpuzzel maken? Gamen? Of misschien gewoon de ogen dichtdoen en lekker niksen? Want doet het er eigenlijk toe op welke manier ze uitrusten?

Je zou denken van niet, maar het is toch zo: hoe je uitrust, blijkt wel degelijk invloed te hebben op leren en onthouden. Onlangs las ik een aantal artikelen over wakeful resting, wakker uitrusten: ogen dicht en een tijdje niksen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nooit eerder van dit verschijnsel had gehoord én niet wist dat het uitmaakt hoe je precies chilt na het studeren. Dat laatste blijkt al bekend sinds het einde van de negentiende eeuw!

In 1894 bestudeerden de Duits-Amerikaanse psycholoog Hugo Münsterberg en collega’s de effecten van verschillende soorten rustpauzes op leren en onthouden. Als de deelnemers aan hun experimenten denkactiviteiten moesten uitvoeren nadat ze iets geleerd hadden, herinnerden ze zich er minder van en maakten ze meer fouten dan na een tijdje niets doen. En in 1900 deden de Duitse psycholoog Georg Müller en zijn student Alfons Pilzecker een ontdekking: hoe langer de tijd tussen de bestudering van twee woordenlijsten, hoe beter de studenten de eerste lijst onthielden.

Fast-forward naar het heden. Een aantal recente artikelen (2012 tot 2019) over dit onderwerp trok mijn aandacht. Allemaal hadden ze een vergelijkbare opzet. Kinderen of volwassenen kregen iets om te leren, bijvoorbeeld één of twee teksten of een woordenlijst in de eigen of een vreemde taal. Daarna moest de helft van de deelnemers een opdracht doen waarover ze moesten nadenken, zoals een puzzel oplossen of de verschillen tussen twee plaatjes zoeken. Hiervoor kregen zij zo’n acht tot tien minuten. De andere helft mocht gedurende die tijd een ‘wakkere pauze’ nemen: hun ogen dichtdoen en verder niets. Vervolgens kregen alle deelnemers onverwacht een toets, direct na de rustpauze of na een aantal dagen (in de meeste studies een week) en soms allebei.

Bij al deze experimenten zagen de onderzoekers dezelfde resultaten. De deelnemers die niets hadden hoeven doen, hadden beter onthouden wat ze moesten leren. Dit gold direct na de pauze, maar ook nog na een week.

Hoe kan nietsdoen zo’n positieve invloed hebben? De onderzoeksresultaten zijn te verklaren aan de hand van twee theorieën: de interferentie- en de consolidatietheorie. Het kost tijd voordat onze herinneringen stabiel worden opgeslagen in ons langetermijngeheugen (consolidatie). Vóór deze opslag – dus direct na het leren – zijn onze herinneringen vatbaar voor verstoringen (interferentie). Die verstoring kan een activiteit zijn waarbij je wederom informatie moet verwerken. Hoe meer tijd (een kwartier, halfuur, uur) er zit tussen het opnemen van de leerstof en zo’n verstorende activiteit, des te kleiner de verstorende invloed en des te stabieler de herinnering.

Wat betekent dit voor het leren? Kort gezegd: actief uitrusten verstoort het opslagproces, terwijl wakker uitrusten – even de ogen dicht – het proces juist bevordert.. Bij bellen, appen, het nieuws lezen, snapchatten, gamen of surfen moet je nadenken: allemaal vormen van actief en dus verstorend uitrusten. Gewoon chillen, al is het maar voor een kwartier, zorgt dat je beter onthoudt en dus meer leert. Ouders, leraren, scholen en leerlingen zelf doen er goed aan om hier notie van te nemen. Niets doen is in dit geval iets goeds doen.

Dewar, M., Alber, J., Butler, C., Cowan, N., & Della Sala, S. (2012). Brief wakeful resting boosts new memories over the long term. Psychological Science, 23, 955–960. doi:10.1177/09567 97612 44122 0

Martini, M., Martini, C., Bernegger, C., & Sachse, P, (2018). Post-encoding wakeful resting supports the retention of new verbal memories in children 13–14 years. British Journal of Developmental Psychology, 37, 199-210. doi:10.1111/bjdp.12267

Martini, M., Riedlsperger, B., Maran, T., & Sachse, P. (2017). The effect of post-learning wakeful rest on the retention of second language learning material over the long term. Current Psychology. doi:10.1007/s1214 4-017-9760-z

Martini, M., Zamarian, L., Sachse, P., Martini, C., & Delazer, M. (2019). Wakeful resting and memory retention: a study with healthy older and younger adults. Cognitive Processing, 20, 125–131. doi:10.1007/s10339-018-0891-4

Müller, G. E., & Pilzecker, A. (1900). Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis [Experimental contributions to the teaching of memory]. Zeitschrift für Psychologie, Ergänzungsband 1, 1–300.

Münsterberg, H., Campbell, W. W., Bigham, J., Pierce, A. H., Calkins, M. W., & Pierce, E. (1894). Studies from the Harvard Psychological Laboratory (II). Psychological Review, 1(5), 441–495. doi:10.1037/h0069000

Wijze Lessen in Moeilijke Tijden

Tips voor effectieve didactiek als je onderwijs op afstand moet geven

Deze bijdrage is gebaseerd op ‘Wijze Lessen: Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek’ en komt, dus, niet alleen uit mijn koker maar is een gezamenlijk product van een samenwerking tussen Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs en mijn persoon. Het boek, recentelijk gekroond als Onderwijsboek van het Jaar 2019 door de LBBO, kan je gratis downloaden op www.wijzelessen.nu. De papieren versie van het boek kun je bestellen bij Ten Brink Uitgevers.

Door de Corona pandemie gaan we met z’n allen door een periode die waarschijnlijk niemand eerder heeft meegemaakt. Al onze leerlingen zitten thuis en klassikale lessen zijn in de komende weken (maanden?) onmogelijk. Online onderwijs is daarvoor gelukkig een oplossing, maar de didactiek die daarbij komt kijken is niet (helemaal) vergelijkbaar met wat er in het klaslokaal bij face-to-face onderwijs gebeurt. Hier volgt een aantal tips:

 • Een belangrijke raadgeving vooraf: Blijf bij de essentie. 

De overheid raadt het aanbieden van nieuwe leerstof af, maar adviseert wel het onderhouden van reeds behandelde leerstof. Dit advies is krachtig en goed om na te streven, want leerstof die je niet herhaalt, vergeet je Denk aan de dip na de zomervakantie! 

 1. Kaderde leerstof die je wil laten verwerken in in een groter geheel.

Geef duidelijk aan welke leerstof je leerlingen juist moeten verwerken en plaats deze in een groter plaatje (contextualiseren).  Zo bied je de hen mentale kapstokken die hen helpen structuur te brengen en richting te geven aan hun leerproces. 

 • Verwijs naar relevante voorkennis die zij hebben en/of kunnen opzoeken.  

Zorg dat jouw leerlingen weten welke concrete voorkennis en vaardigheden van hen verwacht wordt en waar ze die kunnen terugvinden als ze de kennis of vaardigheid niet paraat hebben. Waar kunnen ze terecht als ze bepaalde begrippen niet meer weten, formules zijn vergeten of eerder verworven vaardigheden niet meer lukken? 

 • Communiceer concreteleerdoelen en/ofsuccescriteriabij de leerstof.

Voor jou als leraar zijn de doelen en verwachtingen bij een opdracht helder.  Leerlingen vinden het echter niet altijd duidelijk wat precies van hen verwacht wordt en tot op welk niveau ze de leerstof moeten beheersen. 

 • Laat leerlingeneen uitgewerkt voorbeeld bestuderen alvorenste starten met de oefeningen.

Eén manier om effectief voorbeelden te gebruiken is door uitgewerkte voorbeelden te gebruiken. Dit zijn oefeningen waarvan de oplossing. stap-voor-stap volledig is uitgeschreven. Een ander soort voorbeeld is een modeleervoorbeeld (modeling example). Hierbij doe jij de opdracht voor via bijvoorbeeld een YouTube-video en geef je tijdens de uitvoering steeds aan wat en waarom je dingen doet.

 • Bied leerlingen ondersteuning aan tijdens het oefenen.

Niet iedereen begrijpt de inhoud meteen. Gebruik scaffolding om leerlingen te ondersteunen die afneemt naarmate zij de stof beter begrijpen. Dit kan lastig zijn gezien de huidige omstandigheden.

 • Laat leerlingen de leerstof actiefverwerken.  

Het bestuderen van de leerstof volstaat niet. Geef je de leerlingen daarom opdrachten die de verwerking van de leerstof activeren. Laat leerlingen elaboreren (uitweiden): Formuleer vragen die hen aan het denken zetten. Denk hierbij aan vragen over: Wat? Waar? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe?. Zorg ook hier dat leerlingen hun antwoorden kunnen verbeteren en bijsturen. 

 • Laat leerlingen achterhalen of ze de leerstof (nog steeds) onder de knie hebben.

Laat je leerlingen (na het oefenen) een ‘oefentoets’ maken waarmee ze kunnen nagaan of ze de leerstof echt beheersen.  Een oefentoets leidt tot beter leren (dan bijvoorbeeld het opnieuw doorlezen van de stof), maar laat jou en hen ook zien of zij de stof hebben begrepen.

 • Geef leerlingen voldoende terugkoppeling op wat ze gedaan hebben.

Belangrijk hierbij is dat leerlingen terugkoppeling krijgen op hun antwoorden. Dit kan correctief zijn (fout: het antwoord is), maar beter is directief (fout: je had het eigenlijk zo moeten oplossen) of epistemisch (Hoe ben je hierop gekomen? Was het antwoord anders als je rekening had gehouden met…?

 • Spreid oefening in de tijd

Laat je je leerlingen toch nieuwe leerstof verwerken, dan raden we aan om deze leerstof in korte brokjes aan te bieden (3 X 15 minuten i.p.v. 45 minuten achter elkaar) een ook op een of meer latere momenten te laten terugkeren. Onderzoek laat immers zien dat het veel effectiever is om de oefening te spreiden in de tijd.

Wil je een video hiervan zien?

In een notendop:

 • Houd het kort. „Probeer in je online les niet te doen wat je normaal doet.”
 • Bereid je goed voor. „Weet wat je gaat vertellen, pas dat niet gedurende de les aan.”
 • Zorg voor structuur. „Zet op een rij wat leerlingen moeten doen en zorg dat je kunt zien of ze het gedaan hebben.”
 • Bereid leerlingen voor. „Als je het gaat hebben over driehoeken, moet je voorbereidend sturen. Ze moeten voorkennis hebben.”
 • Geef vooraf en achteraf korte opdrachten die ingeleverd moeten worden. „Niet ingewikkeld of diepgaand, maar dingen die ze in een paar minuten kunnen doen en waaraan je kunt zien of ze het begrijpen.”
 • Maak gebruik van de online bronnen die er zijn. „Probeer niet zelf iets in een avondje beter te doen wat door een ander al goed gedaan is.”

Tips for effective teaching if you have to teach at a distance

This blog is based on the book ‘Lessons for Learning’, a translation of a recent Dutch language book, which should be coming out before the summer. The book is a collaboration between Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs, and myself.

Because of the Corona pandemic, we’re all going through a period that none of us have ever experienced. With respect to teaching and learning, kids can’t attend school and we must help them learn at home. And this might last weeks or months. Fortunately, online education offers a solution, but the instructional techniques involved are not (completely) the same as what we do in the classroom during face-to-face education.

Here are a few simple pointers to help:

1.      An important advice beforehand: Stick to the essentials.

Beware of offering too much new subject matter and possibly concentrate more on maintaining previously learned subject matter. This advice is powerful and good to follow, because learning materials that you don’t repeat is forgotten. Think of the infamous dip after the summer holidays!

2.      Frame new subject material that you want students to learn in the bigger picture.

Clearly indicate what your students should learn and place this in a larger picture so that they have some context. Provide them with what Ausubel once called ideational scaffolding or anchor points that help them structure the new materials and direct their learning process.

3.      Refer to relevant prior knowledge students have and can look up.

The most important factor in learning new things is what you already know. Make sure your students know what specific prior knowledge is expected of them and where they can find it if it’s no longer in their heads. Where can they go if they no longer understand certain concepts, have forgotten formulas or if previously acquired skills no longer work?

4.      Communicate concrete goals and / or success criteria with the subject matter.

Obviously the goals and expectations that you have set are for you, as teacher, are clear. Pupils don’t always find clear what exactly is expected of them and to what level they should master the material.

5.      Have students study a detailed example before starting the exercises.

One way to use examples effectively is to use worked-out examples. These are problems or exercises where the solution is completely worked out, step-by-step. Another type of example is a modeling example. You carry out the task yourself (in a YouTube maybe) and during the solution process you constantly also tell why you do certain things.

6.      Offer students support during practice.

Not everyone understands the content immediately. It’s important to realise this so that you have alternate routes and examples ready just in case. You must do your best to match the knowledge and skills of the students with what they need to learn. Use scaffolding to support students and decrease this as they better understand the material. This can be difficult given the current circumstances.

7.      Have students actively process the subject matter.

Studying the subject matter isn’t enough. Therefore, give your students assignments that activate the processing of the material. Have students elaborate (expand): Formulate questions that get them thinking. Think of questions about: What? Where? Who? When? Why? How? Here too, ensure that students can improve and i their answers.

8.      Let students find out whether they have mastered the subject matter.

Have your students (after practicing) make a kind of “practice test” with which they can check whether they have mastered the learning materials. Research clearly shows that taking a practice test – retrieval practice – leads to better learning and retention (than, for example, rereading the material), but also gives the student insight into whether she or he has really understood the material. The latter is important, because as a teacher you are not present with the student to check for their understanding.

9.      Provide students with adequate feedback on what they have done.

It’s important that students receive feedback on their answers. This can be corrective (wrong: the answer is), but better is directive (wrong: you should have solved it that way) or epistemic (How did you get this? Was the answer different if you had taken into account …?

10.  Spread exercise over time

If you are presenting new subject matter, don’t do it in one long session but use shorter sessions and return to it at one or more later moments. This is called the spacing effect. Research shows that it is much more effective to spread the practice over time.

In a nutshell:

Keep it short. “Try not to do all of what you normally do in your online class.”

Prepare well. “Know what you’re going to say, don’t change it during class.”

Provide structure. “List what students should do and see if they have done it.”

Prepare students. “If you are going to talk about something, prepare them beforehand with stimulating their prior knowledge.”

Give short assignments before and after and require them to be submitted to you. “Not complicated or profound, but things they can do in a few minutes and you can see whether they are prepared (before) and understand (after).”

Make use of the online resources available. “Don’t try to do something better in an evening that that which has already been done well by someone else.”

I hope this helps. If you want to know more about what constitutes good teaching for effective, efficient, and enjoyable learning you might want to read a book I recently wrote with Carl Hendrick: How Learning Happens: Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice available from Routledge but also via Amazon (US and UK).